ซึมซับเร็ว แห้งสบายทันที บางสุด 0.1 ซม.
ซึมซับมากถึง 200 เท่า
ซูเปอร์ อัลตร้า สลิม
17ซม.
(แบบกลางวัน)
ซูเปอร์ อัลตร้า สลิม
22.5ซม.
(แบบกลางวัน)
ซูเปอร์ อัลตร้า สลิม
25ซม.
(แบบกลางวัน)
ซูเปอร์ อัลตร้า สลิม คูล
22.5ซม.
(แบบกลางวัน)
ซูเปอร์ อัลตร้า สลิม คูล
25ซม.
(แบบกลางวัน)
ซูเปอร์ อัลตร้า สลิม
เฟรช คอนโทรล
22.5ซม.
(แบบกลางวัน)
ซูเปอร์ อัลตร้า สลิม
เฟรช คอนโทรล
25ซม.
(แบบกลางวัน)
ซูเปอร์ อัลตร้า สลิม
เฟรช คอนโทรล
30ซม.
(แบบกลางคืน)
ซูเปอร์ อัลตร้า สลิม
30ซม.
(แบบกลางคืน)
ซูเปอร์ อัลตร้า สลิม คูล
30ซม.
(แบบกลางคืน)
ซูเปอร์ อัลตร้า สลิม
35ซม.
(แบบกลางคืน)