ระบายความชื้นมากขึ้น 50% ได้รับการทดสอบ
ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านผิวหนัง
ซูเปอร์ เจนเทิล พลัส
22ซม.
(แบบกลางวัน)
ซูเปอร์ เจนเทิล พลัส
25ซม.
(แบบกลางวัน)
ซูเปอร์ เจนเทิล พลัส
30ซม.
(แบบกลางคืน)
ซูเปอร์ เจนเทิล พลัส
35ซม.
(แบบกลางคืน)
ซูเปอร์ เจนเทิล พลัส
40ซม.
(แบบกลางคืน)